MİÇO (Misafir İşçi Çocukları)Anadolu Etap olarak faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değerlerimizden biri olarak görüyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni yayınlayan ilk tarım şirketiyiz. Bu ilkeler doğrultusunda geleceğimize iyi bir iz bırakmak için doğal kaynakları koruyor, çiftçilerimize ve çiftçilerimizin çocuklarına yatırım yapıyoruz.

Bu kapsamda kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla çiftliklerimizde çalışan gündelik yevmiyeli tarım işçilerinin ve mevsimlik işçilerin öncelikle kadınlardan oluşmasına öncelik veriyoruz. 2015 yılında çiftliklerimizde %70’ini kadın çiftçilerin oluşturduğu 2.000 kişiye istihdam olanağı yarattık.

Şimdi de geleceğimizin temelleri olan çocuklarımız için yeni bir ilke imza attık.

Çiftliklerimizde misafir olarak gördüğümüz mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının (Misafir İşçi Çocukları - MİÇO), eğitim ve gelişimlerine devam etmeleri ve yeni beceriler kazanmaları amacıyla kreş açarak kesintisiz eğitim sunan, Türkiye’nin ilk tarım şirketi olduk. 2015 yılında 150 çocuğa, 2016’da ise 155 çocuğa eğitim imkanı sağladık.