Doal Meyve

6 ADIMDA DOAL MEYVENİN YOLCULUĞU

ARAZİ VE ALTYAPI HAZIRLIK
25.000 DEKAR ARAZİ

En Saf Meyveyi Üretmek İçin En Uygun Toprağı Buluruz.
-Arazinin topografik haritası çıkartılır.
-Sulama sistemi için altyapı hazırlığı yapılır.
-Dikim yerleri meyve türüne göre belirlenip, işaretlenir.

FİDAN DİKİMİ

3,5 MİLYON MEYVE AĞACI

Uygun Dikim Yerlerine Fidanları Dikeriz
-İşaretlenen yerlere göre fidan dikimi yapılır ve can suyu verilir.

YETİŞTİRİCİLİK

%75 KADIN ÇALIŞAN

Duyarlı ve Kontrollü Tarım İle Yetiştirip, Damla Sulama İle Sularız
-Toprak nemi ölçüm cihazlarıyla toprağın nemi kontrol edilerek, toprağın ihtiyacı olduğu zamanda ve miktarda sulama damlama yöntemiyle gerçekleştirilir.
-Gübreleme; düzenli yapılan toprak analizleriyle ağacın ve toprağın ihtiyacı olduğu miktarda ve zamanda sulamayla birlikte gerçekleşir.
-Tür ve çeşide uygun olarak budama yapılır.

HASAT
600 FARKLI ANALİZ

Analizlerden Temiz Çıkan Meyveleri, Mevsiminde Doğal Yöntemlerle Toplarız
-İstenilen olgunluğa ve kaliteye erişmiş meyveler özenle (eldivenle ve hijyenik şartlarda) toplanarak frigolu sistemler ile paketleme evine ulaşır.

PAKETLEME VE DEPOLAMA
1-3˚C ARASI ÖN SOĞUTMA

Taze Kalmaları İçin Uygun Koşullarda Koruruz
-Paketlemeye gelen meyveler özelliklerine göre belirlenen derecelerde soğutulmak üzere soğuk odalara konur.
-Soğuk odalarda solunumu ve gelişimi durdurulan meyveler paketleme işlemi için işleme odalarına alınır.
-İşleme odalarında meyveler çeşitlerine göre kalitesine ve boylarına göre paketlenir, sevkiyat için hazır hale getirilir.

SEVKİYAT
8 SAAT

Soğutucu Araçlarla En Kısa Sürede Satış Noktalarımıza Sevk Ederiz
-Sevk edilecek meyveler çeşidine göre soğuk zincir kurallarına uygun olarak istenilen teslim noktasına ulaştırılır.

Web sitesi için tıklayınız.