İnsan Kaynakları Politikamız

Avrupa'nın önde gelen meyve suyu ve taze meyve firmalarından birisi olma stratejisini hayata geçirecek insan kaynağı ve organizasyonel yetkinliklerin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak.

  • Büyümeyi ve iş mükemmelliğini sağlayacak yetenekleri şirkete kazandırmak,
  • Yetkin çalışanlarla şirket bilgi birikimini ve kurumsal hafızayı oluşturmak, güçlendirmek,
  • "İnsana yatırım" yaparak eğitim ve gelişim faaliyetleri ile çalışanları desteklemek
  • Çalışanların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar yaratmak, çalışan bağlılığını yükseltmek
  • İşbirliğine ve gelişime açık, motivasyonu yüksek, performans odaklı ve alanında uzman bir ekip oluşturmak.