VİZYON & MİSYON

Vizyon

Avrupa’nın önde gelen meyve suyu ve taze meyve firmalarından biri olmak.

Misyon

Sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler yetiştirmek

DEĞERLERİMİZ

İnsan Odaklılık

Sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler yetiştiriyor,meyvelerimizi 600 analizden geçirdikten sonra taze meyve olarak satıyor veya fabrikalarımızda meyve suyu olarak işliyoruz. Bahçelerimizden fabrikalarımıza, çalışanlarımızdan müşterilerimize ve tüketicilerimize tüm faaliyetlerimizin odağında insan ve insana değer bulunmaktadır.

Güvenilirlik & Dürüstlük

Duyarlı, Kontrollü ve İzlenebilir Tarım yöntemleri uygulayarak yetiştirdiğimiz meyvelerin üretim aşamalarının her anı bilgi sistemleri (ERP Sistemleri) ile takip edilerek kayıt altına alınıyor. Markalı meyvelerimizi Türkiye’de geçerli olan sağlık ve tarım kriterlerinin yanı sıra, uluslararası kabul görmüş sağlık ve tarım kriterlerine göre yetiştiriyoruz. Küresel olarak G.A.P ve Türkiye’de verilen İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalarına sahip olan çiftliklerimiz ve kontrollü bahçelerimizde üretim yapıyoruz.

2016 yılında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından bahçelerimiz ve paketleme tesislerimizde yapılan denetlemeyle, meyvelerimizde herhangi bir kalıntı bulunmadığı bir kez daha onaylandı.

Toplumsal Sorumluluk

Anadolu Etap olarak bizler, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun farkındalığı ile Duyarlı ve Kontrollü Tarım yapıyoruz. Bu noktada enerji ve su kaynaklarını doğru kullanarak, sağlıklı, kaliteli ürünler üretmek ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için çalışıyoruz.

Mevsimlik göçer işgücünün istihdam edilmesi konusunda yarattığımız yaşam ve çalışma koşullarıyla örnek bir model oluşturduk. Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına (MİÇO) kendi çiftliklerinde kreş açarak her yıl ortalama 155 çocuğa kesintisiz eğitim sağlayan ilk tarım şirketiyiz.

Tarımın, kadınların işgücüne katılımında kritik önemde bir sektör olması nedeniyle Anadolu Etap olarak, mevsimlik işçilerin yaklaşık % 70’inin kadınlardan oluşmasına dikkat ediyoruz. Kadınların yarattığı katma değeri çok önemsediğimiz için kalifiye kadın çalışan sayısını artırmak üzere AgroAkademi kapsamında düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik

Ağustos 2014’te Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni yayınlayan ilk tarım şirketi olarak, faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değer olarak görüyoruz. Gelecek nesiller için sorumluluk alıyor; tarıma ve tarıma dayalı endüstriye yatırım yaparak, ekolojik dengeyi koruyoruz. Doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve faaliyet gösterilen bölgelerin kalkınmasına destek oluyoruz.

Geleceğimize iyi bir iz bırakmak için toprağa ve çiftçilerimize yatırım yapıyor, emeğe saygı anlayışıyla çiftçilerimize ve çocuklarına eğitim ve burslarla destek oluyoruz. Bu topraklardan kazandıklarımızı yine bu topraklara verme misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Girişimcilik & Yenilikçilik

23 Nisan 2011 yılında ektiğimiz ilk fidan ile başlayan yolculuğumuz bugün 30.000 dönüm arazide 5 milyon ağacımız ile devam ediyor. Türkiye’nin en fazla meyve işleyen ve en geniş arazilerde meyve yetiştiriciliği yapan şirketi olarak yenilikçi yaklaşımımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.