Sürdürülebilirlik

Bir çok bilimsel araştırma ve çalışma öngörmektedir ki; küresel iklim değişikliği sebebiyle; kuraklık, su kaynaklarının azalması ve diğer nedenlerle dünya genelinde gıda üretimi yıllar geçtikçe azalacaktır. Diğer taraftan hızlı ekonomik büyüme ve nüfus artışı küresel tarım ve gıda ürünlerinin de tüketimini arttırmaktadır.

Bu nedenle sürdürülebilirlik tüm dünyada başlı başına geniş kapsamlı bir ihtisas alanı olmuştur. Anadolu Etap’ta sürdürülebilirlik üzerine araştırmaktan, değerlendirmekten, konuşmaktan daha fazlasını yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük meyvecilik ve meyve suyu üretimi projesini gerçekleştirmek, entegre operasyonları ile global bir tedarikçi olma hedefiyle çıktığımız yolda insan ile doğa arasında dengeyi kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve faaliyette olduğumuz bölgelerin kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını korumaya çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değerlerimizden biri olarak belirginleştiriyor gelecek nesiller için sorumluluğumuzu tarıma ve tarıma dayalı endüstriye yatırım yaparak, ekolojik dengeyi koruyarak ve “sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler “ sloganıyla çalışarak sürdürüyoruz. İlk fidanımızı diktiğimiz 23 Nisan 2011’den bu yana geçen süre boyunca çiftliklerimizde uyguladığımız ilkeleri akademisyenlerden, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü alarak bir araya getirdik ve “Anadolu Etap Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni” ortaya koyduk. Bugün kamuoyu ile paylaşıyor olduğumuz ilkelerimizi önümüzdeki dönemlerde de uygulamayı taahhüt ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğundadır.

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri

Sürdürülebilirlik Raporu