Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Meyveler misyonumuzla sağlıklı gıdanın herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir olması için çalışıyor; gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmanın yolunun “sürdürülebilir bir iş ve yaşam döngüsü” kurmaktan geçtiğine inanıyoruz.  

Tarımın ve tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine öncülük eden vizyonumuzla Türkiye’nin en büyük taze meyve ve meyve suyu konsantresi üreticisi olarak, tüm faaliyetlerimizi küresel ölçekte kabul edilen sürdürülebilirlik ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) uyumlu olarak yürütüyoruz.

Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında paydaşlarımız ve akademik çevrelerin katkılarıyla hazırlayarak yayınladığımız ‘’Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’’ne uygun olarak yürüttüğümüz tüm operasyonlarımızda ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi iç ve dış paydaşlarımızla beraber belirliyor, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi GRI - Küresel Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak insanı ve doğayı odağa alan uygulamalarımızla, doğal kaynakların verimli kullanımına, biyoçeşitliliği korumaya, yerel kalkınmaya ve toplumsal faydaya yönelik sürdürülebilir projeleri hayata geçiriyoruz.

Su kaynaklarının kısıtlılığı bilinci ile faaliyetlerimizde suyu verimli kullanmaya özen gösteriyor, enerji kullanımı ve atık yönetimi konularında iklim değişikliği hassasiyeti ile yürüttüğümüz çalışmalarımızla çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Hem şirketimizin hem de sektörün sürdürülebilirlik performansının gelişmesi adına siz paydaşlarımızın  görüşleri ve önerileri de bizim için büyük önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile ilgili her türlü düşünce, öneri ve sorularınız için bizimle  iletişime geçebilirsiniz.

Anadolu Etap’a Ulaşın

E-posta: surdurulebilirlik@anadoluetap.com

Telefon: +90 216 578 87 00

 

2020 Sürdürülebilirlik Raporu

2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu

2018-2019 Sürdürülebilirlik Raporu Özet

2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri