Değerlerimiz

Güven

Sadece kurum içinde değil, ilişki içinde bulunulan tüm kurum, kuruluş ve kişilerle hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışıyor; uzun süreli karşılıklı anlayış, dürüstlük ve saygıya dayanan ve iyi niyeti koruyan bir ilişki kurmaya özen gösteriyoruz.

Şeffaflık

Toplumsal ilişkilerimize özen göstererek; açıklık ilkeri çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme görevini tam olarak gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal yapımızda mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı karar alma ortamını ve açıklığı yaratmayı hedefliyor, çalışmalarımızda her daim doğru ve bilgilendirici olmayı hedefliyoruz.

Vefalı Olmak

Ortak geçmişimizin farkındalığıyla, bağlılık ve sahiplenme duygularıyla birbirimizin yanında olmayı, anlayış göstermeyi ve birbirimizi desteklemeyi kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz.

Topluma ve Çevreye Duyarlılık

İçinde yaşadığımız toplumun ve çevrenin ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Sivil toplum ruhuna saygı duyuyor, topluma ve çevreye fayda sağlayacak çabaları geliştirmeye gayret ediyoruz.

İnsana Odaklı Olmak

İnsanı iş ve değer yaratmanın ve değerlerle çalışmanın eksenine yerleştiriyor; insanı kuruluşun performansının, değişim ve ilerlemesinin temel kaynağı olarak görüyoruz.

Bilgiye Öncelik Verme

Karar ve eylemlerimizde yalnızca sezgilere, duygulara, deneyimlere değil; olguların ve güvenilir nesnel bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. İşi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görerek, taze bilgi ve bakışla ve yeniyi temel alan geliştirmelere odaklanıyoruz.