Artan İstihdam
Yükselen Kadın

Avrupa’nın önde gelen taze meyve ve meyve suyu konsantresi tedarikçilerinden biri olma vizyonumuz doğrultusunda, meyve yetiştirmek için dünyadaki en iyi uygulamaları ve yöntemleri kullanıyoruz. Ekosistemimizde meyve yetiştiriciliğine yeni ve çok daha gelişmiş standartlar sunma ve sürdürülebilirliğini sağlama yönündeki arzumuz, 2012 yılında “Anadolu Etap AgroAkademi” adı altında yeni bir eğitim merkezi kurma adımını beraberinde getirmişti.

2012 yılında Florida Üniversitesi ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Anadolu Etap, 2013 yılından itibaren program ortaklarını yönetsel eğitimlerde Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi; teknik eğitimlerde başta Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü olmak üzere üniversitelerle işbirliği içinde eğitimlerine devam etmektedir.

anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri
anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri
anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri

Çiftliklerde çalışanlarımızın %70’ini kadın çiftçiler oluşturuyor.

Mevsimlik Tarım
İşçiliğinde Yeni
Standartlar

Anadolu Etap olarak faaliyetlerimizin bütününde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değerlerimizden biri olarak görüyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni yayınlayan ilk tarım şirketiyiz. Bu ilkeler doğrultusunda geleceğimize iyi bir iz bırakmak için doğal kaynakları koruyor, çiftçilerimize ve çiftçilerimizin çocuklarına yatırım yapıyoruz.

Anadolu Etap olarak, mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı ve güvenli koşullarda konaklayabilmesi için çiftliklerimizde tüm altyapı olanaklarını sağlayarak, yüksek standartlarda yaşam alanları kuruyoruz. Mevsimlik göçer tarım işçilerini biz “misafir tarım işçileri” olarak görüyoruz.

anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri
anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri
anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri

Misafir İşçi
Çocuklarımıza Eğitim

2015 yılında mevsimlik göçer işçi çocuklarının eğitim ve gelişimlerine kesintisiz devam edebilmesi için de MİÇO projemizi başlattık. Eğitim öğretim yılı içerisinde Kumkale ve Tahirova çiftliklerimize gelen çocuklarımızın Milli Eğitim İl Müdürlükleriyle koordinasyon sağlayarak taşımalı eğitime devam etmelerini sağlıyoruz. Okullar kapandıktan sonra ise Halk Eğitim Müdürlüklerinin atadığı öğretmenlerimizle iki çiftliğimizde açtığımız kreşlerde Haziran ayından Ağustos ayı sonuna kadar çocuklarımıza resim, el sanatları, müzik, beden eğitimi, Türkçe gibi derslerde destek oluyoruz.

2015 yılında 150 çocuğa, 2016’da ise 155, 2017 yılında ise 160 çocuğa eğitim imkanı sağladık.

anadolu etap sosyal sorumluluk projeleri