Limon Suyu Konsantresi

Limon

Geri
Limon Suyu Konsantresi
  CORRECTED BRIX ASİTLİK % pH AMBALAJ

BERRAK LİMON SUYU
KONSANTRE

48,50±1,00 350- 400 GPL 1,60-1,90
Non-Aseptik
250 kg varil / 1000 kg viscotainer

LİMON SUYU
KONSANTRE

  350-400 GPL 1,60-1,90
Non-Aseptik
240 kg varil / 1000 kg viscotainer

LİMON KABUK YAĞI

    Non-Aseptik 15 kg plastik bidon
 • BERRAK LİMON SUYU KONSANTRE
  CORRECTED BRIX 48,50±1,00
  ASİTLİK 350- 400 GPL
  pH 1,60-1,90
  Non-Aseptik
  AMBALAJ 250 Kg varil / 1000 kg viscotainer
 • LİMON SUYU KONSANTRE
  BRIX
  ASİTLİK 350-400 GPL
  pH 1,60-1,90
  Non-Aseptik
  AMBALAJ 240 Kg varil / 1000 kg viscotainer
 • LİMON KABUK YAĞI
  BRIX
  ASİTLİK
  pH
  Non-Aseptik
  AMBALAJ 15 kg plastik bidon